Sekcja Gimanastyczna

 dla osób w średnim wieku organizujemy ćwiczenia których celem jest utrzymywanie sprawności fizycznej.