19.06.2024:  WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2024


Zarząd Stowarzyszenia TKKF Ognisko Uklejna w Myślenicach zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się w dniu:

I-szy termin: 19 czerwca 2024 r. o godzinie 18:00

II-gi termin: 19 czerwca 2024 r. o godzinie 18:15

w Myślenicach przy ul. Jordana 5 – sala restauracji STEK.

 

Porządek zebrania:


1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.

3. Przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności.

5. Sprawozdanie finansowe.

6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.

7. Absolutorium dla zarządu za okres sprawozdawczy.

8. Przedstawienie planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.

9. Dyskusja.

10. Wolne wnioski.

11. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.

12. Zakończenie zebrania.

 

22.12.2023: SKŁADKA CZŁONKOWSKA 2024 ROK


Decyzją Zarządu TKKF UKLEJNA składka członkowska na rok 2024 wynosi 50 zł.  

 

 

01.06.2023:  WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE


Zarząd Stowarzyszenia TKKF Ognisko Uklejna w Myślenicach zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się w dniu:

I-szy termin: 22 czerwca 2023 r. o godzinie 18:00

II-gi termin: 22 czerwca 2023 r. o godzinie 18:15

w Myślenicach przy ul. Jordana 5 – sala restauracji STEK.

 

Porządek zebrania:


Otwarcie zebrania.

Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.

Przyjęcie porządku zebrania.

Sprawozdanie z działalności.

Sprawozdanie finansowe.

Sprawozdanie komisji rewizyjnej.

Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2022 rok.

Absolutorium dla zarządu za okres sprawozdawczy.

Przedstawienie planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.

Dyskusja..

Wolne wnioski.

Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.

Zakończenie zebrania.

 

Zarząd TKKF Ogniska Uklejna w Myślenicach

 

27.04.2023 ZAJĘCIA BADINTONA W OKRESIE 1-ego i 3-ego MAJA


Zajęcia w Stróży w dniach 1-szy i 3-ci maja zostają odwołane - hala jest nieczynna. Wyjątkowo hala będzie dostępna do gry dowolnej w dniu 2-ego maja (wtorek) w godz: 20:00-22:00. W piątek zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem.

Hala w Myślenicach 4-go maja jest nieczynna.

 

27.11.2022 ZMIANA GODZIN PRACY BIURA TKKF W MIESIĄCU GRUDNIU 2022


Informujemy iż w miesiącu grudniu ze względu na okres świąteczny biuro TKKF będzie czynne w pierwszą i drugą środę miesiąca ( 7.12 i 14.12)

 

 

11.10.2022 KOMUNIKAT ZARZĄDU TKKF UKLEJNA


Zarząd i Komisja Rewizyjna TKKF Uklejna wybrani dnia 28 września 2022 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym, serdecznie dziękują wszystkim członkom za aktywny i liczny udział w tym zebraniu. Dziękujemy przede wszystkim za zaufanie, jakim zostaliśmy przez Państwa obdarzeni. Liczymy na efektywną współpracę nie tylko z opiekunami poszczególnych sekcji TKKF, ale także ze wszystkimi członkami naszych sekcji. Czekamy na Państwa propozycje ciekawych akcji, imprez sportowych i kulturalnych, uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez inne organizacje i instytucje. Chętnie będziemy brać także udział jako współorganizator lub partner w sportowych wydarzeniach czy akcjach charytatywnych. Zapraszamy wszystkich do współtworzenia naszej strony internetowej – zdjęcia i artykuły do zamieszczenia na stronie lub ważne informacje, którymi chcielibyście się podzielić z innymi prosimy przesyłać bezpośrednio na adres e-mail TKKF Uklejna. Tylko dzięki Waszemu zaangażowaniu możemy się rozwijać i dalej działać aktywnie. Skład osobowy nowych Władz TKKF Uklejna prezentujemy w zakładce ” O NAS”. Przypominamy, że kontakt z nami jest możliwy za pośrednictwem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub osobiście w trakcie naszych dyżurów.

 

 

20.09.2022: KOMUNIKAT ZARZĄDU TKKF UKLEJNA


Informujemy, że Zarząd Ogniska TKKF Myślenice, działając na podstawie § 17 w zw. z § 16 pkt 2 Statutu, 31 sierpnia 2022r. podjął uchwałę o wykreśleniu z rejestru członków wszystkich nieaktywnych członków, którzy nie opłacili rocznych składek członkowskich przez 24 miesiące. Uchwała dostępna jest do wglądu w siedzibie TKKF.

 

Zarząd TKKF Ogniska Uklejna w Myślenicach

 

06.09.2022:  WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE


 

ZAWIADOMIENIE o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Członków Ogniska TKKF „Uklejna”

 

Zarząd Stowarzyszenia TKKF Ognisko Uklejna w Myślenicach zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się w dniu 28 września 2022 r. o godzinie 17:00 w Myślenicach przy ul. Jordana 5 – sala restauracji STEK.

 

Proponowany Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Ogniska TKKF "Uklejna" w dniu 28 września 2022 r.  

 

1. Otwarcie zebrania - powitanie gości

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przedstawienie zmian statutu Ogniska.

4. Przyjęcie regulaminu obrad,

5. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta

6. Wybór Komisji :

     - Mandatowo-Wyborczej

     - Uchwał i Wniosków

     - Skrutacyjnej

7. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Ogniska z działalności za okres kadencji 2018 - 2022.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Ogniska z działalności za okres kadencji 2018 - 2022 .

9. Dyskusja i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2021 rok.

10. Dyskusja

11. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Ogniska.

12. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Wyborczej,

13. Wybory :

      - Zarządu Ogniska

      - Komisji Rewizyjnej Ogniska

      - Delegata na Wojewódzki Zwyczajny Zjazd Delegatów Małopolskiego TKKF

      - Członka Ogniska TKKF „Uklejna” rekomendowanego do władz wojewódzkich Małopolskiego TKKF

14. Przyjęcie programu działania Ogniska TKKF „Uklejna" na okres kadencji 2022-2026.

15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.

16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków - głosowanie nad przedstawionymi przez komisję projektami uchwał i wniosków.

17. Ukonstytuowanie się władz Ogniska TKKF „Uklejna" :

     - Zarządu, 

     - Komisji Rewizyjnej

18. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

 

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w Zebraniu. W przypadku braku większości Członków wyznacza się kolejny termin na 28 września 2022 r. na godz. 17:15.

 

Zarząd TKKF Ogniska Uklejna w Myślenicach

 

01.03.2022:  KOMUNIKAT ZARZĄDU TKKF UKLEJNA 


Zarząd TKKF uprzejmie przypomina swoim Członkom, że termin zapłaty składek rocznych upływa 31 marca.

Zgodnie z §16 pkt 2 Statutu z chwilą ustalenia nieopłacenia składek członkowskich przez okres 24 miesięcy Zarząd dokonuje wykreślenia z rejestru członków. 

 

05.12.2021: TRENINGI BADMINTONA DLA DZIECI


TKKF UKLEJNA rozpoczyna zajęcia dla dzieci z Badmintona. Więcej informacji mozna znaleźć tutaj: Szkola badmintona - dzieci

 

BIURO TKKF


Biuro TKKF jest czynne w pierwszą i trzecią środę miesiąca w godz: 17:00-19:00.

Zarząd TKKF Ogniska Uklejna w Myślenicach