Zapraszamy na Otwarte Mistrzostwa Myślenic w Badmintonie 2022

Turniej rozgrywany pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice

 


REGULAMIN Otwartych Mistrzostw Myślenic w Badmintona - edycja 2022

Turniej rozgrywany pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.

1. ORGANIZATOR - TKKF UKLEJNA Myślenice

2. MIEJSCE I TERMIN ROZPOCZĘCIA GIER
-Hala Sportowa w Stróży przy Szkole Podstawowej nr 1, 32-431 Stróża k/Myślenic.
-Turniej zostanie rozegrany 21 maja 2022 r. (sobota) na 4 kortach.
-Wszystkie kategorie zaczynają się o godz. 09:00
-Korty udostępnione od godz. 8:30

3. KATEGORIE
-SINGIEL MĘŻCZYZN OPEN – organizator dopuszcza zapisy zawodniczek (kobiet) do kat. męskiej.
-SINGIEL MĘŻCZYZN AMATOR - zawodnicy którzy nigdy nie figurowali na listach rankingowych PzBad (www.pzbad.pl),
-SINGIEL KOBIET OPEN
-DEBEL MĘŻCZYZN OPEN – organizator dopuszcza zapisy zawodniczek (kobiet) do kat. męskiej, oraz parmieszanych,
-DEBEL MĘŻCZYZN AMATOR
-DEBEL KOBIET OPEN
-MIKST OPEN
-MIKST AMATOR – zawodniczy którzy nigdy nie figurowali na listach rankingowych PZBad

4. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
-Warunkiem startu jest wcześniejsze zgłoszenie się do danej kategorii, najpóźniej do 19 maja 2022 r.
do godz. 22:00 na adres mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
-Minimalny wiek uczestnika - 16 lat,
-Zgłoszenie do turnieju oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
-Aby dana kategoria była rozegrana musi być minimum 3 osoby lub 3 pary. Jeśli nie będzie
wymaganej liczby osób kategorie zostaną połączone.
-Mężczyźni mogą grać w dwóch rodzajach gier, kobiety w trzech.

5. LOSOWANIE
-losowanie odbędzie się w dniu 20 maja 2022 r. o godz.18.00. Publikacja losowania i planu gier na
stronie: https://pzbad.tournamentsoftware.com/tournament/61F40CA9-82A1-4BCD-B688-
8023F3D34919 do godz.18.00


6. OPŁATA STARTOWA (płatność na miejscu w dniu zawodów)
a) 30 zł – za start w grze pojedynczej
b) 30 zł – za start w grze podwójnej
Dla Członków TKKF UKLEJNA Myślenice zniżka: Gra pojedyncza – 20zł gra podwójna -20zł

7. SYSTEM ROZGRYWEK
-Turniej zostanie rozegrany według przepisów PZBad w grach pojedynczych i podwójnych do dwóch wygranych setów do 15 punktów (faza grupowa) oraz do 21 punktów (faza
pucharowa). Organizator dopuszcza zmianę systemu rozgrywek w zależności od ilości zgłoszeń.
-System rozgrywek grupowo pucharowy.
-Rodzaj lotki (nylonowa czy piórowa) jest ustalany przez zawodników przed każdym meczem. W razie braku porozumienia pierwszeństwo ma lotka piórowa. Kolejność lotek według rankingu PZBad.
-Sędzia Główny: Robert Hodur nr licencji: #381
-Zawodnicy sędziują sobie mecze nawzajem.

8. NAGRODY
W kategoriach zdobywcy miejsc od 1-3 otrzymują:
1 miejsce –medal + bon do sklepu twojbadminton.pl
2 miejsce –medal + bon do sklepu twojbadminton.pl
3 miejsce –medal + bon do sklepu twojbadminton.pl
Wśród wszystkich uczestników turnieju zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.


9. ZASADY OGÓLNE
-Organizator nie ubezpiecza startujących zawodników.
-Uczestnicy odpowiadają za stan swojego zdrowia.
-Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu, biorących udział w rozgrywkach zawodników
-Uczestnicy zgadzają się na publikację zdjęć, filmów ze swoim udziałem oraz imienia i nazwiska wyłącznie dla celów organizacji turnieju i publikacji jego wyników.
-Podczas rozgrywek organizator zapewnia kawę, herbatę i ciastka.
-Wszelkie sprawy sporne zawodów rozstrzyga organizator lub sędzia główny.
-Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek regulaminu.
-Wymagane jest czyste obuwie zamienne na niebrudzącej podeszwie.
-Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.
-Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych.
-Wysłanie zgłoszenia na turniej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu!


Sporządzono dnia 01 kwietnia 2022 r.
Kontakt:
Tomasz Proszek - tel. 609797867
Marta Jurek - tel. 602449830
Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuje się, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej “UKLEJNA” Myślenice.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu związanym z organizacją turnieju – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich
danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w turnieju i obejmuje także publikację nazwiska oraz zdjęć z turnieju.
Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak również nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.