ZAWIADOMIENIE o Walnym Zebraniu Członków Ogniska TKKF „Uklejna”

 

Zarząd Stowarzyszenia TKKF Ognisko Uklejna w Myślenicach zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024 r. o godzinie 18:00 w Myślenicach przy ul. Jordana 5 – sala restauracji STEK.

 

Proponowany Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Ogniska TKKF "Uklejna" w dniu 19 czerwca 2024 r.

 

Porządek zebrania:


1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.

3. Przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności.

5. Sprawozdanie finansowe.

6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.

7. Absolutorium dla zarządu za okres sprawozdawczy.

8. Przedstawienie planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.

9. Dyskusja.

10. Wolne wnioski.

11. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.

12. Zakończenie zebrania.

 

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w Zebraniu. W przypadku braku większości Członków wyznacza się kolejny termin na 19 czerwca 2024 r. na godz. 18:15.

 

Zarząd TKKF Ogniska Uklejna w Myślenicach