Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

Ognisko "UKLEJNA"
w Myślenicach

ul. Jordana 5

32-400 Myślenice                              


Biuro otwarte w środę od 17 do 19 Jest organizacją pozarządową, stowarzyszenie jest zarejestrowane

w Krajowym Rejestrze Sądowym: 

KRS 0000136973

REGON stowarzyszenia: 350928484

NIP stowarzyszenia: 681 10 08 642

Stowarzyszenie jest Członkiem Zwyczajnym Małopolskiego TKKF