prev next
 Historia TKKF w Polsce sięga 1957 roku kiedy to z inicjatywy Krajowej Konferencji Założycieli powołano organizację pod nazwą Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, którego kierunki działania oparte były w głównej mierze o zasady preferowane przez przedwojenną organizację "Sokół", której działacze zaostali założycielami TKKF.

 Nasze Towarzystwo przez wszystkie lata swojej działaności było wierne idei rekreacji fizycznej, która obejmuje uprawianie różnych sportów jako czynnego wypoczynku, odprężenia po pracy, regeneracji sił oraz ćwiczeń dla podniesienia sprawności fizycznej i utrzymania jej przez jak najdłuższy okres życia człowieka.

  Mając powyższe na uwadze organizujemy stałe zespoły ćwiczbne we wszystich dyscyplinach sportowych dla dzieci i dorosłych prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską.


Realizowane działania programowe:

  1. Organizacja turniejów tenisowych na kortach przy ul. Mostowej.
  2. Organizacja turniejów i ćwiczeń badmintona oraz uczestnictwo w turniejach organizowanych przez inne stowarzyszenia.
  3. Uczestnictwo w wyścigach kolarskich sekcji kolarzy.
  4. Uczestnictwo w biegach organizowanych przez inne stowarzyszenia i kluby oraz współorganizowanie biegów okolicznościowych.
  5. Organizacja ćwiczeń dla seniorów.
  6. Organizacja obozów turystyki kolarskiej i narciarskiej.
  7.  Uczestnictwo grupy siatkarzy w turniejach.