Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

            Ognisko "UKLEJNA"
            w Myślenicach

            ul. Jordana 5

            32-400 Myślenice                              

            tel. 12 2721649

Jest organizacją pozarządową, stowarzyszenie jest zarejestrowane 

w Krajowym Rejestrze Sądowym: KRS 0000136973

REGON stowarzyszenia: 350928484

NIP stowarzyszenia: 681 10 08 642

Stowarzyszenie jest Członkiem Zwyczajnym Małopolskiego TKKF

Biuro Zarządu czynne jest w dniach:

poniedziałek: od godz. 13 do 14.30

środa: od godz. 13.00 do godz. 17.00

czwartek: od godz. 8.00 do godz. 10.00


Realizowane działania programowe:

  1. Organizacja turniejów tenisowych na kortach przy ul. Mostowej.
  2. Organizacja turniejów i ćwiczeń badmintona oraz uczestnictwo w turniejach organizowanych przez inne stowarzyszenia.
  3. Uczestnictwo w wyścigach kolarskich sekcji kolarzy.
  4. Uczestnictwo w biegach organizowanych przez inne stowarzyszenia i kluby oraz współorganizowanie biegów okolicznościowych.
  5. Organizacja ćwiczeń dla seniorów.
  6. Organizacja obozów turystyki kolarskiej i narciarskiej.
  7.  Uczestnictwo grupy siatkarzy w turniejach.

Linki do stron TKKF "UKLEJNA"

Objaśnienia linków


Adres e-mail Zarządu Ogniska TKKF "UKLEJNA"


Strona internetowa zespołu (sekcji) badmintona.


Strona internetowa zespołu (sekcji) kolarzy.


Strona na Facebooku sekcji kolarskiej.


Strona facebook sekcji badmintona


Strona facebook sekcji biegaczy.


Strona internetowa archiwalna Ogniska TKKF "UKLEJNA".